fbpx
Hore

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, SÚBORY COOKIES

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa

Táto webová stránka www.limenita.com je prevádzkovaná spoločnosťou TRANSTRADE s.r.o., IČO: 31342591, zápis v registri ORSR Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4373/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Adresa pre doručovanie poštou:  Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji
Adresa elektronickej pošty e-mail:  sekretariat@transtrade.sk
Telefón  +421 2/459 450 08

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Informácie podľa čl. 13 a 14  a Oznámenia  podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR

Informácie a oznámenia vám poskytujeme, aby sme vám pomohli porozumieť tomu, čo môžeme urobiť s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete. Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje spôsobom, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ s týmto vyhlásením nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje.

Jednotlivé účely použitia Vašich osobných údajov

WEBOVÉ STRÁNKY A POUŽITIE COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú znovurozpoznanie používateľa. Tieto cookies si pamätajú Vaše rozhodnutia, ktoré na stránke robíte (napr. zapamätajú si Váš preferovaný obchod). Tieto súbory cookies si môžu tiež zapamätať zmeny, ktoré ste urobili napr. vo veľkosti alebo type písma.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?

Táto webová stránka používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookies sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený. Ak si prajete udelený súhlas na používanie cookies zrušiť, napíšte nám prosím na sekretariat@transtrade.sk

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIES

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke https://aboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

TECHNICKY NEVYHNUTNÉ COOKIES

POTREBNÉ COOKIES PRE SPRÁVNE FUNGOVANIE STRÁNKY

TYP

NÁZOV

ÚČEL

EXPIRÁCIA

ADRESA

 LINK

PHP

PHPSESSID

Tento cookie uchováva stav relácie užívateľa v rámci požiadaviek na stránky.

1 rok

 

INTERNET CZ, a.s.
Ktiš 2
384 03, KTIŠ
Česko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu

Detektor jazyka

WPML

Tento súbor cookie nastavuje doplnok WPML pre webové stránky využívajúce WordPress.

Cookie ukladá jazykový kód poslednej prehliadanej stránky.

1 rok

OnTheGoSystems Limited
22/F 3 Lockhart Road
Wanchai
Hong Kong

Viac informácii tu.

Plugin pre cookies

GDPR Cookie Consent Plugin

Tento plugin zabezpečuje riešenie na zabezpečenie súladu so súbormi cookie.

Uchováva informácie o kategóriách súborov cookie, ktoré web používa, a o tom, či návštevníci udelili alebo odvolali súhlas s používaním jednotlivých kategórií.

To umožňuje vlastníkom stránok zabrániť v ukladaní súborov cookie v každej kategórii do prehľadávača používateľov.

1 rok

INTERNET CZ, a.s.
Ktiš 2
384 03, KTIŠ
Česko

Viac informácii tu.

COOKIES PRE MARKETING A REMARKETING

TYP

NÁZOV

ÚČEL

EXPIRÁCIA

ADRESA

LINK 

Remarketing    

LinkedIn

  
                              

Identifikácia v rámci reklamnej siete LinkedIn, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)

2 roky

LinkedIn Ireland Unlimited Company,

Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Remarketing

Google Ads  

Identifikácia v rámci reklamnej siete Google Ads, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)

2 roky

Google Ireland Limited Gordon House,

Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Social

YouTube

Zobrazenie YouTube videí na stránke  

1 rok

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

Analytika

Google Analytics   

Získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky

2 roky

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Zdieľanie informácií s užívateľmi stránky

Pop-up builder

Pop-up okno slúži na informovanie návštevníkov webovej stránky o novinkách.

1 rok

Sygnoos

46 Garegin Nzhdeh

Yerevan, Armenia

0026

Viac informácií tu.

Remarketing

Facebook Pixel   

Facebook pixel je kód, ktorý developer umiestni na webovú stránku. Tento kód zhromažďuje a posiela správcom Facebook reklám údaje o návštevníkoch webu.

2 roky

1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States    

  Viac informácií tu.

NEWSLETTER

Prihlásením sa k odberu newslettra dobrovoľne súhlasíte s tým, aby Prevádzkovateľ, spracúval vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email za účelom oslovovania o nových produktoch a prebiehajúcich akciách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu neurčitú, až pokiaľ sa neodhlásite. Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom t.j. subjektom spolupracujúcim s Prevádzkovateľom, pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov v rámci Európskej únie.

Poskytovanie informácií. Kto je príjemcom vašich osobných údajov?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú uchovávané v dátovom centre na území Česka, spoločnosťou INTERNET CZ, a.s. a sú sprístupnené alebo poskytnuté našim zamestnancom pracujúcim mimo úz. Slovenska a Česka a tretím osobám, obchodným partnerom, vládnym orgánom a orgánom činným v trestnom konaní, prípadným novým majiteľom našej spoločnosti a dodávateľom, ktorých si najímame na spracúvanie údajov, pričom niektorí z nich môžu sídliť aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a dodávateľom, ktorí nás zastupujú a  to na účely a odôvodnenia uvedené v tomto vyhlásení.

Kategórie príjemcu

Účel poskytovania/ sprístupnenie

spoločnosti v rámci skupiny spoločností TRANSTRADE a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom zastúpení

poskytovanie našich služieb a produktov

poskytovatelia služieb tretích strán akejkoľvek dcérskej/pridruženej spoločnosti TRANSTRADE, ktorí sa prostredníctvom nás zúčastňujú na poskytovaní služieb, o ktoré ste požiadali alebo o ktoré sme požiadali na vyššie uvedené účely

výkon vami požadovaných služieb

obchodný partner

výkon vami požadovaných služieb

vládne orgány

splnenie zákonnej povinnosti

orgány činné v trestnom konaní

splnenie zákonnej povinnosti

majitelia našej spoločnosti a dodávatelia

výkon vami požadovaných služieb

agentúry pre úverovú referenciu, agentúry na prevenciu podvodov, spoločnosti v rámci skupiny spoločností TRANSTRADE a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom zastúpení

boj proti korupcii, boj proti praniu špinavých peňazí,

sankcie, s/poznanie svojho zákazníka, kontrola kreditov a kontrola podvodov

Ak nám osobné údaje poskytnete, súhlasíte s uvedeným zdieľaním.

 Sú vaše osobné údaje prenesené mimo EÚ?

Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť TRANSTRADE pôsobí v mnohých krajinách, vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo dodávateľom, prenesené a/alebo uchované v krajinách mimo EÚ, pričom v týchto krajinách môžu byť právne predpisy na ochranu osobných údajov nižšej úrovne ako v EÚ. V maximálnej možnej miere sa však snažíme zabezpečiť, aby vaše osobné údaje získali rovnakú úroveň ochrany, akú by mali v EÚ, vrátane snahy o zaistenie ich bezpečnosti a používania v súlade s našimi pokynmi a dohodnutým účelom.

Niektoré krajiny mimo EÚ boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V krajinách, ktoré toto schválenie nezískali (napr. Rusko), budeme požadovať buď váš súhlas s prenosom alebo prenos prebehne v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.

Ak máte záujem pozrieť si kópiu konkrétnych opatrení používaných pri vývoze vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás. 

Všetky strany mimo EÚ, ktorým sa osobné údaje sprístupnia, spracúvajú údaje, plnia a doručujú objednávky a poskytujú služby podpory v našom zastúpení. Takisto môžeme preniesť súhrnné informácie o používaní našej stránky tretím stranám, avšak nebudú obsahovať informácie, ktoré by mohli byť použité na vašu identifikáciu. Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo na dodržanie opatrenia uloženého v súdnom konaní, žiadosti od regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného právneho konania, ktorého sme súčasťou.

Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak náš podnik vytvorí spoločný podnik s iným subjektom alebo bude inému subjektu predaný či dôjde k fúzii, môžu byť informácie o vás poskytnuté našim novým obchodným partnerom či vlastníkom.

Užívatelia do 16 rokov

Ak ste vo veku 16 rokov a menej, požiadajte prosím skôr, než nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, vašich rodičov či opatrovníkov o súhlas. Užívatelia bez takéhoto súhlasu nie sú oprávnení poskytnúť nám osobné údaje.

Iné internetové stránky

Na našej webovej stránke sa môžu vyskytnúť odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly, a nevzťahuje sa na nich toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies. Ak prostredníctvom týchto odkazov navštívite inú stránku, môžu prevádzkovatelia tejto stránky od vás získať informácie, ktoré potom použijú v súlade s ich vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré sa od nášho vyhlásenia môže líšiť.  Neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich vyhlásenia alebo za spracovanie vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies a zmluvné podmienky akýchkoľvek prepojených alebo odkazovaných internetových stránok, ktoré navštívite skôr než odošlete akékoľvek osobné údaje na takéto internetové stránky tretích strán.

Zabezpečenie údajov a uchovávanie údajov

Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

Prenosy údajov prostredníctvom internetu a obmedzenie zodpovednosti

Zatiaľ čo spoločnosť TRANSTRADE využíva primerané opatrenia na ochranu pred vírusmi a inými škodlivými prvkami, nie je vzhľadom k povahe internetu možné zaistiť, že vaša návšteva našich stránok nebude ničím narušená a že bude bezchybná, ani že tieto stránky, ich servery či nami zaslané e-maily nebudú obsahovať  žiadne vírusy ani iné škodlivé prvky.

Právo na prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo namietať a právo na prenos údajov

Ste oprávnení pozrieť sa na údaje, ktoré o vás uchovávame; môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli pravdivé a aktuálne alebo o vymazanie údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému poskytovateľovi služieb podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Odvolanie súhlasu

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov.

Sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás prosím na tejto e-mailovej adrese: sekretariat@transtrade.sk. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Hoci si vyhradzujeme právo toto vyhlásenie upraviť či doplniť, budeme vás prostredníctvom týchto stránok o akejkoľvek väčšej zmene informovať prinajmenšom po dobu 30 dní po vykonaní zmeny.